Facebook Twitter RSS

Všeobcné zmluvné podmienky

využívania služieb portálov siete REGIONALNE-REALITY.SK

1. Sieť REGIONALNE-REALITY.SK (www.regionalne-reality.sk) sú internetové stránky prevádzkované spoločnosťou TRADIT, s.r.o., so sídlom v Nitre na Mostnej ul.15, IČO:35 941 391, zap. v OR odd. Sro, vl.č.16780/N (ďalej len prevádzkovateľ).

2. Registrácia používateľa je povinná, neregistrovaný užívateľ môže ponuky iba prezerať, nemôže ich pridávať. Informácie, ktoré uvedie užívateľ pre registrácii musia byť pravdivé a v súlade so skutočnosťou.

Registráciu si môže zrušiť sám používateľ.

3. Stránky umožňujú ZADARMO zverejňovať a vyhľadávať ponuky nehnuteľností, realitných kancelárii, firiem, dražobných spoločností, miest a obcí, súkromných osôb (ďalej len užívateľov).

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v registrácii alebo v ponuke, prípadne ju nezverejniť, alebo zmazať bez predošlého upozornenia, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, Všeobecnými zmluvnými podmienkami siete REGIONALNE-REALITY.SK, alebo dobrými mravmi.

5. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu služieb, serióznosť ponuky, alebo pravdivosť a hodnovernosť údajov zverejnených na stránke.

6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb siete REGIONALNE-REALITY.SK ani za spôsob akým služby používajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli, alebo by mohli vzniknúť užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb siete REGIONALNE-REALITY.SK (www.regionalne-reality.sk). Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

9. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby serveru upravovať, inovovať, alebo ich úplne zrušiť.

10. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, ktoré môžu obsahovať aj informácie o novinkách a službách, ktoré sieť REGIONÁLNE-REALITY.SK ponúka. Z odberu správy sa môže užívateľ kedykoľvek odhlásiť.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky meniť a dopĺňať. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, v žiadnom prípade nevyužívajte služby siete REGIONÁLNE-REALITY.SK (www.regionalne-reality.sk) a opustite stránky.

Reality Slovensko - Nehnuteľnosti v jednotlivých okresoch

Reality
Bratislavský
kraj

 • Pezinok
 • Malacky
 • Senec
 • Bratislava

Reality
Trnavský
kraj

 • Trnava
 • Piešťany
 • Galanta
 • Hlohovec
 • Senica
 • Dunajská Streda
 • Skalica

Reality
Trenčiansky
kraj

 • Trenčín
 • Partizánske
 • Bánovce nad Bebravou
 • Ilava
 • Myjava
 • Nové Mesto nad Váhom
 • Považská Bystrica
 • Prievidza
 • Púchov

Reality
Nitriansky
kraj

Reality
Žilinský
kraj

 • Bytča
 • Čadca
 • Dolný Kubín
 • Kysucké Nové Mesto
 • Liptovský Mikuláš
 • Námestovo
 • Ružomberok
 • Turčianske Teplice
 • Tvrdošín
 • Žilina
 • Martin

Reality
Banskobystrický
kraj

 • Banská Bystrica
 • Banská Štiavnica
 • Brezno
 • Lučenec
 • Detva
 • Krupina
 • Poltár
 • Revúca
 • Rimavská Sobota
 • Veľký Krtíš
 • Zvolen
 • Žarnovica
 • Žiar nad Hronom

Reality
Prešovský
kraj

 • Bardejov
 • Humenné
 • Kežmarok
 • Levoča
 • Medzilaborce
 • Poprad
 • Sabinov
 • Snina
 • Stará Ľubovňa
 • Stropkov
 • Svidník
 • Vranov nad Topľou
 • Prešov

Reality
Košický
kraj

 • Gelnica
 • Michalovce
 • Rožňava
 • Sobrance
 • Spišská Nová Ves
 • Trebišov
 • Košice

↑ Hore